banner171

banner217

banner170

banner95

Kahramanmaraş'ta Kaymakamlık Personel Alımı Yapacak

Kahramanmaraş Çağlayancerit Kaymakamlığı Vefa Projesi kapsamında personel alımı yapacağını açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ 18.05.2021, 14:48 18.05.2021, 17:03 FATMA ZENCİR
Kahramanmaraş'ta Kaymakamlık Personel Alımı Yapacak

KAYMAKAMLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Kahramanmaraş Çağlayancerit SYD Vakfı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 Yılı Vefa Yaşlı Bakım Projesinde 13 temizlik personeli alımı yapılacaktır.

Çağlayancerit  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 Yılı Vefa Yaşlı Bakım Projesinde 13 (5 erkek ve 8 bayan planlanmakta olup Vakıf Mütevelli Heyeti bu sayıları azaltıp çoğaltmaya yetkilidir)  temizlik personeli alımı yapılacaktır.

Çağlayancerit İlçe Kaymakamı Özgür İşçimen; “ Yaşlılarımıza hürmet ömrümüze bereket diyerek yola çıktığımız vefa projesi kapsamında 13 kişi isthdam edilecek. İlçemiz için Hayırlı uğurlu olsun. Başvuru sonrası personel alımı kura yöntem ile olacak. Müracaat edecek vatandaşlarımız 17-25 Mayıs 20201 tarihler arasında müracaatlarını yapmalılar. İş imkanına kavuşacak olan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çağlayancerit ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın refahı için elmizden gelen gayret gösteriyoruz” dedi.

TEMİZLİK PERSONEL OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Başvuranların tamamı  başvuru tarihi itibari ile 20-40 yaş aralığında olması

Geriatri mezunlarına veya Yaşlı Bakım Sertifikasına sahip Yüksekokul mezunu ve Lise mezunlarına öncelik verilecektir.

Başvuru tarihine kadar en az 6 ay boyunca Çağlayancerit’te ikamet etmiş ve halen Çağlayancerit’te ikamet ediyor olması

Türk vatandaşı olması

Erkek personelin askerlik ile ilgili ilişiğinin bulunmaması

Erkek personelin en az B sınıfı düzeyinde ehliyetinin olması ve aktif olarak araç kullanabiliyor olması

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması

Kamu haklarından mahrum bulunmaması

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl ve bulaşıcı hastalığı bulunmaması ve görevini yapmasını engelleyecek hastalığı bulunmadığına dair aile hekiminden rapor alınması şartı aranır.

1 ,2 ve 3. maddelerdeki şartları taşıyan yeterli müracaatçıların olmaması halinde bu şartları taşımayan kişilerden alım yapılacaktır.

Proje süresi yedi ay ( 7 Ay) olup istihdam edilecek personel 7 aylık belirli iş sözleşmesine göre çalıştırılacaktır. Proje süresinin uzaması halinde istihdam edilen personel yeniden çalıştırılmayacak ve sözleşmesi yenilenmeyecektir.

İŞ TANIMI

2021 Yılı Vefa Yaşlı Bakım Projesi kapsamında verilecek hizmetten 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesi uyarınca engelli ve evde bakım desteğinden faydalanmayan ve muhtaç durumda olup kişisel bakımlarıyla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli vatandaşlarımız ile ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlarımız ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız faydalandırılacaktır.

Gidilen evlerde genel ve kişisel temizlik yapılacak; bulaşıklar yıkanacak ve fayda sahibinin kıyafetleri alınıp yıkanarak ütülendikten sonra bir sonraki ziyarette iade edilecektir. Gerektiği takdirde birkaç gün yetecek yemeği yapılacak ve fayda sahibi ile sohbet edilecektir.

Proje kapsamında hizmet alan kişinin hanesine en az on günde bir gidilerek hizmet verilecektir.

Fayda sahiplerinin çamaşırları Vakfımızca temin edilecek yerde yıkanıp kurutulacaktır.

Hizmet sunulacak haneler Vakfımızca ziyaret edilerek hizmet kalitesi yerinde tespit edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C. Kimlik Numarası beyanı (Başvuru esnasında verilecektir)

Proje kapsamında çalışabilecek güç ve fiziki yeterliliğe sahip olduğuna, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına ve görevini yapmasını engelleyecek herhangi bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık beyan formu (Başvuru esnasında verilecektir)

Milli Eğitim Müdürlüğü Onaylı Öğrenim Kurumu Diploması(Varsa)

Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Onaylı Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek  Olacakların Eğitimi Kurs Sertifikası(Varsa)

Adli Sicil Kaydı

Askerlik Durum Belgesi(Erkek adaylardan istenecek)

Sürücü Belgesi Fotokopisi(Erkek adaylardan istenecek)

1 Adet Vesikalık Fotoğraf

BAŞVURU BİLGİLERİ

Çağlayancerit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanacak 2021 Yılı Vefa Projesi personel alımı başvuruları 17 Mayıs 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacak olup başvurular 24 Mayıs 2021 tarihinde saat 16.00'da son bulacaktır. Başvuruların sonlanmasının ardından Çağlayancerit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanı tarafından oluşturulan 5 kişilik komisyon tarafından 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında başvuru için aranan özel ve genel şartları taşıyıp taşımadığının tespiti için ön eleme yapılacak olup ön elemeyi geçecek kişiler kura yöntemiyle işe alınacaktır. Kura çekilecek yer ve zamanı daha sonra açıklanacaktır. Çağlayancerit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti tarafından oluşturulan komisyon marifetiyle yapılacak olan personel alımlarında kura usulü uygulanacaktır. Noter huzurunda çekilecek kurada (Öncelik verilen grupta yer alan kişi veya kişiler kuraya girmeden liste başında yer alacaktır.) ilk 13 kişi asil listede yer alacak olup ikinci 13 kişi (14-26 arası) yedek liste olarak belirlenecektir. Başvuru için gerekli evrakların başvuru tarihleri içerisinde Çağlayancerit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'na alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir.

İŞE BAŞLAYACAK PERSONELDEN İSTENEN EVRAKLAR

Yerleşim yeri belgesi

Aile hekimi yada hastane onaylı sağlık raporu

Aile Durum Bildirim Formu(Evlilik Cüzdanı, Çocukların Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte)

Kan Grubu Kartı

Maaş yatırılabilmesi için Çağlayancerit Ziraat Bankası Şubesinden açılacak hesap numarası

Belirli Süreli iş sözleşmesi

Yorumlar (0)